SALA VIDEODROME

Entrada pola Rúa Velázquez Moreno 44, Vigo.
Antigo supermercado Familia do Mercado do Progreso.